Εγκαίνια χώρων Πολιτιστικού Συλλόγου Μιαμού, Κυριακή 4/11/2018.