Από τον Εσπερινό της εορτής του Αγ. Αντωνίου 2017 στην Ι. Μονή Απεζανών