Από τη Θ. Λειτουργία της εορτής της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου στις Δαφνές, 31-8-2017