Από τη Θ. Λειτουργία της εορτής της Σύναξης πάντων των εκ Κρήτη διαλαψάντων Αγίων, στον εορτάζοντα Ι. Ναό τους, στον Πλάτανο, 1-7-2018.