Από τη Θ. Λειτουργία και την αποκάλυψη προτομής του καταδρομέα της Κύπρου Ανθυπασπιστή Κωνσταντίνου Οικονομάκη, στην Ενορία Α. Ζαρού 10/9/2018.