Από τη δεύτερη μέρα της εκδήλωσης για τα θύματα της κατοχής στο Τυμπάκι, 11/2/2018.