Από την πανήγυρη της Αναλήψεως του Κυρίου, στην Αλμυρή 2018.