Από την έναρξη της εκδήλωσης για τα θύματα της κατοχής στο Τυμπάκι, 10/2/2018.