• Τούτου χάριν κατέλιπόν σε ἐν Κρήτῃ, ἵνα τὰ λείποντα ἐπιδιορθώσῃ, καὶ καταστήσῃς κατὰ πόλιν πρεσβυτέρους, ὡς ἐγώ σοι διεταξάμην.(Tιτ. A΄, 5)

  • Ι. Ναός Παναγίας Κεράς ή Αγ. Τίτου Γόρτυνας

  • Σύνθρονο Βασιλικῆς Μητρόπολης, χωριό Μητρόπολη, πρώτη Βασιλική τῆς τότε Ἕδρας τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Φωτ. βιβλίου «Gortina di Creta 2010», A. Di Vita

  • Ραδιοφωνικός Σταθμός Ι. Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας «Ο Εύδιος Λιμήν» 101,9 FM

  • Από τη λήξη δραστηριοτήτων τμημάτων του Πολιτιστικού μας Κέντρου 12/6/2016

  • Από τη λήξη δραστηριοτήτων τμημάτων του Πολιτιστικού μας Κέντρου 12/6/2016