• Τούτου χάριν κατέλιπόν σε ἐν Κρήτῃ, ἵνα τὰ λείποντα ἐπιδιορθώσῃ, καὶ καταστήσῃς κατὰ πόλιν πρεσβυτέρους, ὡς ἐγώ σοι διεταξάμην.(Tιτ. A΄, 5)

  • Ι. Ναός Παναγίας Κεράς ή Αγ. Τίτου Γόρτυνας

  • Σύνθρονο Βασιλικῆς Μητρόπολης πρό τοῦ σημερινοῦ Χωριοῦ Μητρόπολη πρώτη Βασιλική τῆς τότε Ἕδρας τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης πρωτοβυζαντινή περίοδος Φωτ. Ἀπό τό βιβλίο τοῦ A. Di Vita, «Gortina di Creta 2010»

  • Καλή Μεγάλη Εβδομάδα (Εσταυρωμένος Ι. Μητροπολιτικού Ναού Αγ. Γεωργίου Μοιρών)

  • Ραδιοφωνικός Σταθμός Ι. Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας «Ο Εύδιος Λιμήν» 101,9 FM