• «Μουσικό Σεργιάνι», στη Βασιλική του Αγ. Μάρκου Ηρακλείου, τη Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017, ώρα 7.30 μ.μ. από το Πολιτιστικό μας Κέντρο.

  • Συναυλία από το Πολιτιστικό μας Κέντρο στη Γαλιά Μεσαράς στη μνήμη της Βιργινίας Μανασάκη, την Τρίτη 22 Αυγούστου 2017, ώρα 7.45 μ.μ.

  • Τιμητική Συναυλία για Κρήτες Καλλιτέχνες στο Πολιτιστικό μας Κέντρο, την Τετάρτη 23 Αυγούστου 2017, ώρα 7.30 μ.μ.

  • Τρεις Συναυλίες θα δώσει το Πολιτιστικό Κέντρο μας στις 21, 22 και 23 Αυγούστου 2017. 1) Βασιλική Αγ. Μάρκου Ηρακλείου, Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017, ώρα 7.30 μ.μ. 2) Γαλιά Μεσαράς, Τρίτη 22 Αυγούστου 2017, ώρα 7.45 μ.μ. αφιερωμένη στη Βιργινία Μανασάκη, Αντιπεριφερειάρχη 3) συναυλία στο Πολιτιστικό μας Κέντρο, στις Μοίρες, Τετάρτη 23 Αυγούστου 2017, ώρα 7.30 μ.μ. αφιερωμένη σε κρήτες καλλιτέχνες.

  • Ὑπεραγία Θεοτόκε πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν

  • Ὑπεραγία Θεοτόκε πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν