• Τούτου χάριν κατέλιπόν σε ἐν Κρήτῃ, ἵνα τὰ λείποντα ἐπιδιορθώσῃ, καὶ καταστήσῃς κατὰ πόλιν πρεσβυτέρους, ὡς ἐγώ σοι διεταξάμην.(Tιτ. A΄, 5)

  • Ἱ. Ναός Παναγίας Κερᾶς ἤ Ἁγ. Τίτου Γόρτυνας

  • Σύνθρονο Βασιλικῆς Μητρόπολης (χωριό Μητρόπολη) πρωτοβυζ. περίοδος, τότε Ἕδρα τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Φωτ. ἀπό τό βιβλ. «Gortina di Creta 2010», A. Di Vita

  • Συναυλία μουσικής, «παραδοσιακά μουσικά ξόμπλια». Τα τμήματά μας, «Κεντρώας Κρήτης Μελωδοί», «Κρήτες Ριζίτες» και «Ριζίτισσες», υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Ευρωπαϊκής και Βυζ. μουσικής, κ. Κων/νου Σταυρουλάκη 19/8/2016 στο Πολιτιστικό μας Κέντρο και 25/8/2016 στό ανοικτό θέατρο Ζαρού.

  • ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ (10 ἔτη ἀπό τήν κοίμησή του) Ἀφιέρωμα μνήμης καί τιμῆς - Μουσική ἐκδήλωση τοῦ Πολιτιστικοῦ μας Κέντρου. 17/8/2016.

  • Εκδηλώσεις της Ι. Μητροπόλεώς μας για τον αοίδιμο, από Γορτύνης και Αρκαδίας, Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Τιμόθεο 7,8,9 Νοεμβρίου 2016