• Από τη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Πολιτιστικού μας Κέντρου, στην οποία συμμετείχε η χορωδία της Σχολής Βυζ. Μουσικής της Ι. Μητροπόλεώς μας, (Μοίρες 17-12-2017).

  • Από τη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Πολιτιστικού μας Κέντρου, στην οποία συμμετείχαν παιδιά των Νεανικών μας Συνάξεων, (Μοίρες 17-12-2017).

  • Από τη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Πολιτιστικού μας Κέντρου, στην οποία συμμετείχαν παιδιά του τμήματος μάθησης παραδοσιακών μουσικών οργάνων, (Μοίρες 17-12-2017).

  • Από τη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Πολιτιστικού μας Κέντρου, (Μοίρες 17-12-2017).